Fasadputs | Sequr

Fasadputs

Sequr stannar med dig, från idé till färdig produktion.

Renovering av befintligt, ändra från tegel, trä till puts?
Ska du ha en putsad fasad som slutresultat? Vi hand om arbetet och allt där omkring. Det innebär allt från rivningsarbetet till puts, fönster, hängrännor och målningsarbetenö.

Exempel på olika arbeten
 • Renovering av befintlig putsad fasad
 • Nyproduktion
 • Träfasad till putsad fasad
 • Tegel till putsad fasad

Vi samarbetar nära våra leverantörer där vi tillsammans kommer fram till det gemensamma målet.

I samband med fasadarbeten kan du vid behov välja att tilläggsisolera fasaden.
Du får då:

 • Bättre U-värden
 • Lägre uppvärmingskostnad
 • Mindre kallras längst väggar
 • Mer ljuddämpning

Hos oss får du alltid komplett dokumentation kring; Kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Normalt tillvägagångsätt vid 3-stegs puts av befinltlig putsad fasad.
 • Först bedöms om den gamla putsen ska knackas bort helt eller om den kan ligga kvar under. Bedömning  om övriga yttre byggdelar tex fönster, dörrar eller vindskivor behöver renoveras görs samtidigt.
 • Ställning monteras, fönster och känsliga objekt täcks in eller demonteras/flyttas.
 • Om gamla putsen ska knackas bort görs detta och läggs i container.
 • Putsnät monteras för armering, detta gör kommande putsen till en egen bärande enhet.
 • Ev. fönster, dörrar, vindskivor mm. renoveras kontinueligt.
 • Slamning av väggarna sker för att ge putsen bättre grepp.
 • Puts som binder nätet appliceras.
 • Efter viss torktid kan ytputsen appliceras, här kan du välja mellan ädelputs alternativt stänkputs eller struktur som målas.
 • Mälning av andra detaljer kan avslutas.
 • Ev demonterade objekt återmonteras.
 • Besiktning görs tillsammans med dig och anmärkningar åtgärdas.
 • Ställning demonteras och arbetsplatsen städas av.
 • Slutbesiktning görs med dig och det sista åtgärdas.
 • Dokumentation överlämnas.

Kontakta oss och boka en tid för en kostnadsfri offert eller kostnadsuppskattning!

Fyll i formuläret för offert:

Andrée Widricks

Projektledare

andree@sequr.se

0768-90 41 78