Gånger mindre vibrationer än dynamit*

Gånger lägre än gränsvärdet för mycket känsliga byggnader

Meters säkerhetsavstånd gör att stora avspärrningar undviks

Varför spräcka istället för spränga?

 

Vid vanlig sprängning så krävs det att besiktiga närliggande hus och fastigheter, både före och efter. Det kan bli mycket kostsamt och dynamit kan förstöra mer än vad som är nödvändigt eller önskat.

Vi på Sequr arbetar med en metod som heter SIMPLEX® och består av specialutvecklade krutpatroner som brinner i ca 350 m/s istället för dynamitens 6000 m/s.

Här är några av fördelarna med att använda SIMPLEX®:
 • Effektivt
 • Inga dyra besiktningar krävs av närbelägna fastigheter
 • Miljövänligt
 • Kan användas i trånga utrymmen och i känsliga miljöer
 • Arbeten kan utföras året runt, oberoende av temperatur
 • Skonsam mot när- liggande miljöer

Exempel på användningsområde för SIMPLEX®:

 • Dränering av husgrund
 • Frigöra/lösgöra yta på din tomt
 • Sänka golv i din källare
 • Utbyggnad av hus
 • Tillbyggnad av nergrävd pool 

 

Vi tar bort bergstäkter och större sten som förhindrar olika arbeten. Vi utför även ”smalsömm” dvs. raka snitt som kan gå direkt in mot befintligt hus. Denna metod fungerar utmärkt för att ta bort stenar i väg och på tomt som krupit upp med tjälen.
Fyll i formuläret eller ring oss direkt på 08-410 048 70
Anlita endast ett godkänt företag

Personal som utför spräckningsarbetena innehar utbildning, spräckkort och Polistillstånd. Företaget innehar tillstånd för förvaring och hantering av SIMPLEX.

Fyll i formuläret för offert:

Fyll i, klicka på skicka och vi kontaktar dig