Få bort fukten

Dränera med Sequr

– Dränering och grundisolering ökar komforten i din källare och sparar energi.

 

Vi på Sequr AB arbetar med Isodrän metoden när vi isolerar och dränerar källare.

Vi har valt att arbeta med Isodrän då vår expert på Isodrän har arbetat med Isodränet sedan det lanserades i Sverige och därför har vi en mycket stor kompetens och erfarenhet inom dränering och isolering av källare.

Utförandet av en dränering av din källare gör att din källarvägg blir torr och isolerad samt att vattnet som tränger ned i marken mot källarväggen leds bort. En torr källarvägg gör att värmen inte leds ut i marken då vatten leder avsevärt mer energi än en torr vägg och eventuella fuktproblem orsakat av dålig dränering försvinner.

För mer information om varför man bör dränera och isolera källarväggar, se Isodräns egen broschyr och på byggahus.se:

 

 

Börja med en ordentlig dränering – byggahus.se

ISODRÄN®-BROSCHYREN

Vid en normal dränering så är det normala tillvägagångssättet:
  • Schakta bort massor runt huset/fastigheten ned till husets bottenplatta
  • Blästra/manuell borttagning av ev. asfaltsrester på källarväggen
  • Montera Isodränskivor från marknivå ned till bottenplattan
  • Lägga dräneringsrör med makadam/singel omkring sig som omsveps av duk
  • Montera på en kappa med duk högst upp på dom monterade isodränskivorna
  • Montera fast Isodräns skyddslist
  • Återfylla med ”bra” massor och se till att duken under återfyllnaden är kvar
  • Under återfyllningen så monteras även nytt dagvattensystemet
  • Grovplanera och städa upp
  • Eventuell återställning om så önskas

Detta är bara en kort beskrivning av tillvägagångssättet och resultatet ska se ut som genomskärningen i Isodrän broschyren. Oftast så skiljer sig de olika uppdragen från varandra och därför behöver alltid en enskild bedömning göras.

Hos oss så får du alltid en kostnadsfri Offert på förfrågan inklusive återställning.

Fyll i formuläret för offert:

Fyll i, klicka på skicka och vi kontaktar dig